Vestre Stationsvej 21-23

Privatboliger

Vestre Stationsvej

Vestre Stationsvej 21-23

På Vestre Stationsvej 21-23 i Odense har Fjord som totalrådgiver for ingeniørfagene projekteret de bærende konstruktioner til et samlet bygningsareal på ca. 7300 m2. Kroppen i bygningsmassen er i 5 etager med indlæggende altaner, hvor de to længer udføres i 3 etager. Der benyttes henholdsvis betonelementvægge , porebeton- og kalksandstensvægge samt huldæk og trempelspær til tagkonstruktionen i længerne. Projektet henføres til konstruktionsklasse KK3.

På grunden er der blevet nedbrudt en tilsvarende eksisterende bygning, hvor man har brugt den eksisterende kældervæg som spuns ved at forstærke denne.

For at udføre bygningen så fleksibel som mulig, er alle facader udført i porebeton, hvorfor det er muligt at pille facaderne ned i fremtiden. Hermed er der kun udført bærende betonvægge i lejlighedsskel og gavle.

Projektet er modelleret på sædvanlig vis i Revit, med jævnlige konsistens- og kollisionskontroller fagene imellem.

Udover en generel optimering af de bærende konstruktioner med henblik på materialebesparelse, har bygherre ikke tilvalgt særlige bæredygtighedstiltag.

Adresse: Vestre Stationsvej 21-23, 5000 Odense C
Bygherre: Togt Ejendomme A/S
Kunde: CJ A/S
Entreprenør: CJ A/S
Arkitekt: GPP Arkitekter
Øvrige tilknyttede ingeniører: Ubbe Rådgivende Ingeniører(Installationer, indeklima, energiberegning osv.) 360 Brandrådgivning Gade&Mortensen (Akustik).
Størrelse: 7.300 m2 boliger