Kochgade 79-81

Lejeboliger

Kochsgade 79-81

Kochsgade 79-81

På Kochsgade i Odense har Fjord som underrådgiver til OBH Rådgivende Ingeniører projekteret de bærende konstruktioner til 3 bygninger med i alt 19 lejligheder, samlet ca. 1.400 m2. Hver bygning er i 3 etager med altangange på 1 sal. Der benyttes henholdsvis betonelementvægge og letbetonelementvægge samt huldæk og hanebåndsspær i træ til husene. Vægge på 1. sal er i en del tilfælde selvbærende, da lejlighedsindretningen varierer mellem stueetagens lejligheder og boligerne på 1. og 2. sal, der udføres som 2-etages lejligheder. Projektet henføres til konstruktionsklasse KK2.

Der bygges helt op mod et eksisterende, højere byggeri, hvor der også er kælder under – og derfor er der lavet en særlig selvbærende fundaments-bjælke-konstruktion op mod gavlen på den eksisterende bygning – med udveksling til dybe grovbetonfundamenter, ført til den eksisterende bygnings fundaments-underside.

Projektet er modelleret på sædvanlig vis i Revit, med jævnlige konsistens- og kollisionskontroller fagene imellem.

Udover en generel optimering af de bærende konstruktioner med henblik på materialebesparelse, har bygherre ikke tilvalgt særlige bæredygtighedstiltag.

Adresse: Kochsgade 79-81, 5000 Odense C
Bygherre: Humlebo Gruppen A/S
Kunde: OBH Rådgivende Ingeniører A/S
Entreprenør: Jorton A/S
Arkitekt: TKT Arkitekter ApS
Øvrige tilknyttede ingeniører: OBH (installationer, energi, brand, certificering)
Størrelse: ca. 1.400 m2 boliger