Avlsgårdsvænget

Rækkehuse

Avlsgårdsvænget

Avlsgårdsvænget

På Skaboeshusevej i Nyborg har Fjord som underrådgiver til OBH Rådgivende Ingeniører projekteret de bærende konstruktioner til 12 bygninger, hhv. 7 stk. i 1 etage, 37 stk. i 2 etager og 12 stk. i 2-3 etager, samlet ca. 6.300 m2. Der benyttes henholdsvis porebeton og kalksandsten som bærende og stabiliserende vægge samt huldæk som etagedæk og gitterspær i tagkonstruktionen til husene.

Projektet henføres både til konstruktionsklasse KK1 og KK2.

Der bygges kystnært imod Storebælt og funderes direkte på intakte aflejringer af ler.

Projektet er modelleret på sædvanlig vis i Revit, med jævnlige konsistens- og kollisionskontroller fagene imellem. Udover en generel optimering af de bærende konstruktioner med henblik på materialebesparelse, har bygherre ikke tilvalgt særlige bæredygtighedstiltag.

Adresse: Skaboeshusevej 102, 5800 Nyborg
Bygherre: TOGT Ejendomme
Kunde: OBH Rådgivende Ingeniører A/S
Entreprenør: Carsten Knudsen
Arkitekt: Rex Skov Arkitekter og OBH Gruppen
Øvrige tilknyttede ingeniører: OBH (installationer, energi, brand, certificering)
Størrelse: 6.300 m2 boliger