Hvidovrevej 59

Erhvervsbygning

Hvidovrevej 59

Hvidovrevej 59

På Hvidovrevej 59 i Hvidovre ligger en eksisterende ejendom i 3 etager og kælder, der nu opgraderes og ny-indrettes. Der vil være mulighed for et samlet domicil til én virksomhed, ligesom bygningen kan opdeles til 5-6-7 lejemål, fordelt på etagerne.

Facaderne opdateres ved hjælp af ny isolering samt ny, udvendig og indvendig beklædning, der respekterer det oprindelige udseende og myndighedernes strenge krav til Hvidovrevej.
Herved forbedres bygningens energiforhold væsentligt, og bygningens udseende løftes.

Installationerne udskiftes generelt, således bygningen bliver tidssvarende og fremtidssikret.
Der udføres nye ventilationsanlæg i kælderen, og nye føringsveje rundt i bygningen.

Adgangsforholdene til etagerne forbedres ved et nyt trappetårn ved facaden ud mod Hvidovrevej, hvor eksisterende elevator genbruges og inddækkes i nye facader. Trappeløbet nedstroppes fra trappehusets bærende stålkonstruktion. Funderingen udgøres af ny selvbærende betonplade, der understøttes af skruepæle. Skruepælene er valgt for at få så vibrationsfri en etablering som mulig – af hensyn til de eksisterende konstruktioner.

Projektet henføres til konstruktionsklasse KK2. Fjord har selv certificeret ombygningen.

Hvidovrevej 59

Adresse: Hvidovrevej 59, 2650 Hvidovre
Bygherre: Kornerup Ejendomme A/S
Kunde: Einar Kornerup A/S
Entreprenør: Einar Kornerup A/S
Arkitekt: H+
Øvrige tilknyttede ingeniører: JL Engineering
Størrelse: Ca. 1.500 m2 kontor