Dalum Papirfabrik

Rækkehuse

Dalum Papirfabrik

Dalum Papirfabrik

På Sorteringssalen (Den Gamle Papirfabrik) i Odense SV har Fjord som totalrådgiver for ingeniørfagene projekteret de bærende konstruktioner til ca. 6500 m2 rækkehuse.
Byggeriet er fordelt på 9 blokke af rækkehuse, i 2 etager. Der benyttes henholdsvis porebeton- og kalksandstensvægge samt huldæk og bjælkespær i tagkonstruktionen. Projektet henføres til konstruktionsklasse KK1.

Den eksisterende Papirfabrik på grunden er blevet nedbrudt. Fjord har udviklet en simpel metode at udføre funderingen på, hvor man støber den samlede fundamentsplade samtidige med fundamentsbjælkerne.

Projektet er modelleret på sædvanlig vis i Revit, med konsistens- og kollisionskontroller fagene imellem. Udover en generel optimering af de bærende konstruktioner med henblik på materialebesparelse, har bygherre ikke tilvalgt særlige bæredygtighedstiltag.

Adresse: Sorteringssalen, Vandmyten og Nykkerosen 5250 Odense SV
Bygherre: MTH Projektudvikling
Kunde: MTH Projektudvikling
Entreprenør: Byggeselskabet Paulsen
Arkitekt: CF Møller Arkitekter
Øvrige tilknyttede ingeniører: Ubbe Rådgivende Ingeniører(Installationer, indeklima, energiberegning osv.) 360 Brandrådgivning
Størrelse: 6500 m2 boliger