TCU Tietgen City

Undervisningslokaler

TCU Tietgen City

TCU Tietgen City

På Tietgen City i Odense har Fjord som underrådgiver til Sweco projekteret de bærende konstruktioner til Tietgen City som benyttes til undervisningsformål, samlet ca. 9.080 m2. Den Nye Skole skal huse uddannelser under EUD og EUX. Formen på bygningen er organisk, med fire fløje ud til undervisningslokaler, grupperum og kontorer, med bløde buer og åbenhed igennem etagerne, med et gennemgående amøbeformet atrium i bygningens midte. I det ene fløj er der også en multisal, samt tagterrasser ved tilbagetrukne etager.

Byggeriet opføres som en konstruktion i beton og stål (betonelementer og kompositbjælker) og er en blanding af søjle-bjælkekonstruktioner og væg-dækelementer.

Dækkene spænder som hovedregel mellem facadevægge og indervægge eller bjælker.
Der udføres en multisal af dobbelthøje vægelementer som ribbe-elementer med et tagterrasser over som udføres af TTD tagdragere.

Projektet henføres til konstruktionsklasse KK4 og der foretages således også tredjepartskontrol af den statiske dokumentation.

Projektet er modelleret på sædvanlig vis i Revit, med jævnlige konsistens- og kollisionskontroller fagene imellem.

Projekteret certificeres til DGNB guld.

Adresse: Seebladsgade 12, 5000 Odense C
Bygherre: Tietgenskolen
Kunde: Sweco A/S
Entreprenør: CC Contractor
Arkitekt: Kjaer og Richter
Øvrige tilknyttede ingeniører: Sweco A/S
Størrelse: 9.080 m2