Snestrup Have

Privatboliger

Snestrup Have

Snestrup Have – Etape 3

Fjord har forestået samtlige ingeniør-dicipliner for bygning H og G til seniorbofællesskabet i Snestrup Have, Etape 3. Bygningerne består af to etager boliger, hvor der i bygning H udføres kælder til depoter.

Der benyttes henholdsvis porebeton og kalksandsten som bærende og stabiliserende vægge samt huldæk som etagedæk og gitterspær i tagkonstruktionen. Byggeriet funderes direkte på intakte aflejringer af ler.

Projektet henføres til konstruktionsklasse KK2.

Projektet er modelleret på sædvanlig vis i Revit, med jævnlige konsistens- og kollisionskontroller fagene imellem.

Adresse: Snestrup Have 1 5210 Odense NV
Bygherre: Jesper og Henrik Nygaard
Kunde: CJ A/S
Totalentreprenør: CJ A/S
Arkitekt: Archidea Arkitekter A/S
Øvrige tilknyttede ingeniører: UBBE rådgivende ingeniører på installationer og 360 Brandrådgivning
Størrelse: 1.912 m2 boliger og 550 m2 kælder.